Close
SocialOne

Social Media Resources

Industry Report

Nghiên cứu chuyên sâu dựa trên fanpage chính thức của các thương hiệu, so sánh lượng tương tác trên fanpage trong các thời gian 12 tháng. 


Từ đó, chúng ta có thể hiểu được cách các thương hiệu vận hành, hoạt động trên social media như thế nào, cách họ thu hút công chúng ra sao và quảng bá sản phẩm đến với công chúng.

SocialOne

SocialOne aims to help marketers do Facebook marketing easier with "bicycles for the mind".

© 2016 SocialOne.us 2014. All rights reserved. 

Privacy Policy | Terms of Service | FAQs